همکاری با بنتک

فرم همکاری با بنتک  فرم همکاری با بنتک

  3 + 5 = ?

  67923000 21 98+

  شنبه تا چهارشنبه

  ساعت ۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰

  ایران

  تهران – ناحیه نوآوری شریف – بلوار جواد اکبری – برج فناوری بنتک

  تیم روابط عمومی بنتک

  pr@bontech.ir