خانه دسته‌بندی نشده اپراتور دیجیتال، همزاد دیجیتال: تجربیاتی از به‌کارگیری همزاد دیجیتال در صنعت مخابرات