خانه دسته‌بندی نشده همزاد دیجیتال، آینده برنامه‌ریزی در شهر هوشمند